Theses 

Etický kodex jako konkurenční výhoda podniku – Ing. Daria Abdrazakova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Ing. Daria Abdrazakova

Bakalářská práce

Etický kodex jako konkurenční výhoda podniku

A Code of Ethics: a Company’s Competetive Edge

Anotace: Práce je věnována etickému kodexu a jeho významu. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a praktické. První část je zaměřena na teoretickou část neboli popis vývoje etických kodexů a veškeré základní teorie, která souvisí s etickými kodexy a jejich konkurenční výhodou pro podniky. V praktické části byla provedena analýza a výzkum kodexů dvou společností. Práce se dále zabývá i zkoumáním dopadu zavedení kodexu na finanční výsledky společnosti. Hlavním cílem práce je zhodnocení etických kodexů z hlediska přínosů pro firmu. Práce je určena pro široký okruh čtenářů zajímajících se o etický kodex a význam etiky v podnikání.

Abstract: The work is dedicated to the ethical code and its meaning. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The first part is focusing on the theoretical or the description part of examined issue. This part also examined all the basic theories related to ethical codes and their competitive advantage for businesses. In the practical part is provided the analysis in the research codes of the two companies. The thesis also focused on evaluation the impact of implementation of the Code on the financial results of the company. The main objective is to evaluate the ethical codes in terms of benefits for the company. The work is intended for a wide range of readers interested in the code of ethics and the importance of ethics in business.

Klíčová slova: etický kodex, T-mobile, Orange, etika

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 11. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 21:24, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz