Ing. Daria Abdrazakova

Bakalářská práce

Etický kodex jako konkurenční výhoda podniku

A Code of Ethics: a Company’s Competetive Edge
Anotace:
Práce je věnována etickému kodexu a jeho významu. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a praktické. První část je zaměřena na teoretickou část neboli popis vývoje etických kodexů a veškeré základní teorie, která souvisí s etickými kodexy a jejich konkurenční výhodou pro podniky. V praktické části byla provedena analýza a výzkum kodexů dvou společností. Práce se dále zabývá i zkoumáním …více
Abstract:
The work is dedicated to the ethical code and its meaning. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The first part is focusing on the theoretical or the description part of examined issue. This part also examined all the basic theories related to ethical codes and their competitive advantage for businesses. In the practical part is provided the analysis in the research codes …více
 

Klíčová slova

etický kodex T-mobile Orange etika
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 11. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Práce na příbuzné téma