Bc. Adriana Dzurenková

Diplomová práce

Myth in Marina Warner’s Novel The Leto Bundle

Myth in Marina Warner’s Novel The Leto Bundle
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá románem britské spisovatelky Mariny Warner The Leto Bundle (2001). Práce zkoumá, jak tento přepis klasického příbehu z antické mytologie pracuje s tématem transformace narativu do nových příběhů.
Abstract:
This Master´s diploma thesis deals with Marina Warner´s novel The Leto Bundle (2001). This work explores and analyzes how Warner in this rewriting of a classical myth deals with the issue of transformation of narrative.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.
  • Oponent: Ph.D. Stephen Paul Hardy

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura