Mgr. Zuzana Dvořáková

Bachelor's thesis

Analýza potřeb drogově závislých klientů propuštěných z trestu odnětí svobody či vazby v povýstupní péči Drogových služeb ve vězení a následné péče ve vybrané lokalitě

The needs of drug-addicted clients recently released from imprisonment or detention in after-exit care of Drug Services in Prison and aftercare in the selected location
Abstract:
Tato práce se snaží zodpovědět otázku, jaké jsou potřeby drogově závislých klientů propuštěných z trestu odnětí svobody či vazby v povýstupní péči Drogových služeb ve vězení a následné péče ve vybrané lokalitě. V práci vycházím z životní situace osob, které se potýkají s užíváním nelegálních návykových látek a zároveň s důsledky uvěznění a takzvanou prizonizací. Potřebám této cílové skupiny není v …more
Abstract:
This paper tries to answer the question, what are the needs of drug dependent clients released from imprisonment or detention in after-exit care of Drug Services in Prison and aftercare in the selected location. The research is based on real life situation of people struggling drug abuse while in prison and the consequences of so-called prisonisation. Existing literature doesn’t devote much space to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 6. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2011
  • Supervisor: Bc. Olga Škvařilová
  • Reader: Mgr. Petra Horová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií