Mgr. Zuzana Dvořáková

Bachelor's thesis

Analýza potřeb drogově závislých klientů propuštěných z trestu odnětí svobody či vazby v povýstupní péči Drogových služeb ve vězení a následné péče ve vybrané lokalitě

The needs of drug-addicted clients recently released from imprisonment or detention in after-exit care of Drug Services in Prison and aftercare in the selected location
Anotácia:
Tato práce se snaží zodpovědět otázku, jaké jsou potřeby drogově závislých klientů propuštěných z trestu odnětí svobody či vazby v povýstupní péči Drogových služeb ve vězení a následné péče ve vybrané lokalitě. V práci vycházím z životní situace osob, které se potýkají s užíváním nelegálních návykových látek a zároveň s důsledky uvěznění a takzvanou prizonizací. Potřebám této cílové skupiny není v …viac
Abstract:
This paper tries to answer the question, what are the needs of drug dependent clients released from imprisonment or detention in after-exit care of Drug Services in Prison and aftercare in the selected location. The research is based on real life situation of people struggling drug abuse while in prison and the consequences of so-called prisonisation. Existing literature doesn’t devote much space to …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedúci: Bc. Olga Škvařilová
  • Oponent: Mgr. Petra Horová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií