Mgr. Tomáš Vendiš

Diplomová práce

Aplikace programového algoritmu pro nastavení parametrů injektoru při exponenciálně klesající rychlosti podání kontrastní látky u výpočetní tomografie

Application of programming algorithm for adjustment of the contrast agent injection at an exponentially decreasing rate in computed tomography
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na stanovení nové metody CT vyšetření břicha s exponenciálně klesající rychlostí aplikace kontrastní látky. Tato nová metoda umožňuje podat nižší celkový objem kontrastní látky a tím dosáhnout ekonomické úspory. Součástí práce je počítačová aplikace, která byla naprogramována v programovacím jazyce Visual Basic. Výstupem aplikace jsou parametry pro nastavení přetlakového …více
Abstract:
This Diploma Thesis focuses on a development of a new abdominal CT examination method with exponentially decreasing rate of contrast medium. This new method allows to apply a lower volume of contrast agent and therefore achieve economic savings. Important part of this work is an introduction of a computer application that has been programmed in Visual Basic. The output of this software application …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
  • Oponent: MUDr. Jan Baxa, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní