Bc. Mirka Soldánová

Diplomová práce

Gender jako faktor hodnocení politických kandidátů: experimentální studie

Gender as a Factor of the Evaluation of Political Candidates: An Experimental Study
Anotace:
Práce zkoumá gender jako faktor, který má vliv na hodnocení politických kandidátů prostřednictvím experimentální studie. V české politologické obci představuje problematika genderu kandidátů téma, které stojí na okraji zájmů vědců. Tato práce na gender nahlíží prostřednictvím sociálně-kulturní dimenze, přičemž jedním z klíčových teoretických východisek tohoto přístupu je koncept genderových stereotypů …více
Abstract:
This thesis focuses on gender as a factor that influences the evaluation of political candidates through experimental studies. The issue of gender candidates is marginal in the Czech political science community. This thesis examines gender through socio-cultural dimensions where one of the crucial theoretical foundations of this approach is the concept of gender stereotypes, which occupies the main …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií