Li Ma

Bachelor's thesis

Financial Analysis of Unilever Company

Financial Analysis of Unilever Company
Abstract:
Financial analysis is through a way to make objective and comprehensive analysis, according to the previous financial data on the company's short-term solvency, long-term solvency, operational capacity, profitability and other financial conditions, to obtain the necessary financial information. The main object of this thesis is to analyze the financial performance from 2012-2016 of Unilever Company …more
Abstract:
Financial analysis is through a way to make objective and comprehensive analysis, according to the previous financial data on the company's short-term solvency, long-term solvency, operational capacity, profitability and other financial conditions, to obtain the necessary financial information. The main object of this thesis is to analyze the financial performance from 2012-2016 of Unilever Company …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: Tomáš Tichý
  • Reader: Miroslav Čulík

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance