Theses 

Financial Analysis of Unilever Company – Li Ma

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance

Li Ma

Bakalářská práce

Financial Analysis of Unilever Company

Financial Analysis of Unilever Company

Anotace: Financial analysis is through a way to make objective and comprehensive analysis, according to the previous financial data on the company's short-term solvency, long-term solvency, operational capacity, profitability and other financial conditions, to obtain the necessary financial information. The main object of this thesis is to analyze the financial performance from 2012-2016 of Unilever Company. Unilever is one of the world’s leading fast-moving consumer goods companies, their products connect closely with our living. Through the analysis of its financial statements, we will make a overall conclusion of Unilever, based on the comprehensive analysis of financial statements. In the second chapter, we will conduct the introduction and interpretation of financial analysis , including its definition and the description of specific methods. In the third chapter, we expounded the profile of Unilever Company, involved in the overview and business strategy, and then we contrast Unilever with its biggest competition in the industry - Procter & Gamble. We described the status quo of the two companies, and their products, sales channels, pricing policy and marketing programs from several aspects of the comparison. Chapter four is the core part of the thesis, we apply what we introduce in chapter three, the common size analysis and financial ratio to analyze the financial indicators of the company. Next, we combine pyramidal decomposition and influence quantification. Through a series of analysis we will find the development situation of Unilever and discover the financial risk of the enterprise. In the last chapter, the general conclusion will be drew .We will summarize the process status of Unilever, the overall condition and aspects which still need to be improved.

Abstract: Financial analysis is through a way to make objective and comprehensive analysis, according to the previous financial data on the company's short-term solvency, long-term solvency, operational capacity, profitability and other financial conditions, to obtain the necessary financial information. The main object of this thesis is to analyze the financial performance from 2012-2016 of Unilever Company. Unilever is one of the world’s leading fast-moving consumer goods companies, their products connect closely with our living. Through the analysis of its financial statements, we will make a overall conclusion of Unilever, based on the comprehensive analysis of financial statements. In the second chapter, we will conduct the introduction and interpretation of financial analysis , including its definition and the description of specific methods. In the third chapter, we expounded the profile of Unilever Company, involved in the overview and business strategy, and then we contrast Unilever with its biggest competition in the industry - Procter & Gamble. We described the status quo of the two companies, and their products, sales channels, pricing policy and marketing programs from several aspects of the comparison. Chapter four is the core part of the thesis, we apply what we introduce in chapter three, the common size analysis and financial ratio to analyze the financial indicators of the company. Next, we combine pyramidal decomposition and influence quantification. Through a series of analysis we will find the development situation of Unilever and discover the financial risk of the enterprise. In the last chapter, the general conclusion will be drew .We will summarize the process status of Unilever, the overall condition and aspects which still need to be improved.

Klíčová slova: Unilever, Financial, analysis

Keywords: Unilever, Financial, analysis

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Tomáš Tichý
  • Oponent: Miroslav Čulík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 23:37, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz