Mgr. Zuzana Kostřicová

Diplomová práce

Ekologické zemědělství v rozvojových zemích

Organic agriculture and developing countries
Anotace:
Tato práce je kritickou rešerší debaty o ekologickém zemědělství jako strategii rozvoje v zemích globálního Jihu. Mezi regiony Jihu se zaměřuje především na Subsaharskou Afriku. V první části se snaží debatu zmapovat, popsat základní zdroje neshod mezi zastánci a odpůrci ekologického zemědělství. Dochází k závěru, že nejvýznamnějšími osami sporu je jednak otázka závislosti lidstva na syntetických hnojivech …více
Abstract:
This thesis is a critical review of the current debate about organic agriculture and its potential as a development strategy in the global South. It is especially focused on Sub-Saharan Africa. The first part of it is trying to analyse the debate on the more pragmatic base, basic sources or disagreement between proponents and opponents of organic agriculture are described. The most important of these …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií