Bc. Magdalena Bartošová

Diplomová práce

Marketingová (komunikační) strategie k zavedení svatební agentury na trh

Marketing (Communication ) Strategy for the Introduction of a Wedding Agency on the Market
Anotace:
Diplomová práce se zabývá marketingovým a komunikačním plánem k zavedení svatební agentury na trh. Marketingový plán bude vytvořen na základě analýz trhu (doplněným i o primární šetření) a ukázky komunikačního mixu, kterého svatební agentura využívá. Sou-částí plánu bude i představení SWOT analýzy a i analýzy konkurence na trhu na základě Porterovy anaýzy. Teoretická část diplomové práce se věnuje …více
Abstract:
The thesis deals with marketing and communication plan for the introduction of a wed-ding agency market. The marketing plan will be created on the basis of market analyzes (also supplemented primary survey) and examples of the communication mix, which uses a wedding agency. Sou-part plan will show SWOT analysis, even the analysis of compe-tition in the market based on Porter analysis The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bartošová, Magdalena. Marketingová (komunikační) strategie k zavedení svatební agentury na trh. Zlín, 2017. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace