Mgr. Petra Janková

Bakalářská práce

Dopady společné zemědělské politiky EU v modelovém území správního obvodu ORP Ivančice

Impacts of the common agricultural policy of the EU in study area of administrative district of municipality with extended scope Ivančice
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na dopady společné zemědělské politiky Evropské unie v zemědělské oblasti správního obvodu obce s rozšířenou působností Ivančice. Ve své práci porovnávám zemědělskou činnost před vstupem a po vstupu České republiky do Evropské unie na příkladu správního obvodu města Ivančice. Pomocí dotazníkového šetření zkoumám vliv společné zemědělské politiky na činnost podniků právnických …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the impacts of the Common Agricultural Policy of the European Union in the agricultural area of the administrative district of the municipality with extended scope Ivančice. In my thesis I compare agricultural activity before and after accession the Czech Republic to the European Union on the example of the administrative district of the municipality with extended …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta