Mgr. Ondřej Jedlička

Master's thesis

Bariéry před vstupem do dlouhodobé pobytové léčby závislostí u injekčních uživatelů návykových látek ve věkovém rozpětí střední a starší dospělosti v kontextu Self-Esteem a Self-Efficacy

Barriers before entering long-term residential addiction treatment among injection drug users at middle age and older adulthood - focused on Self-Esteem and Self-Efficacy
Abstract:
Cílem diplomové práce bylo zmapovat bariéry před vstupem do dlouhodobé pobytové léčby závislostí u injekčních uživatelů návykových látek ve věkovém rozmezí střední a starší dospělosti a pokusit se nalézt možné souvislosti s psychologickými koncepty Self-Esteem a Self-Efficacy. Teoretická část přináší přehled a popis pojmů s tímto tématem spojených. V empirické části je představen kvalitativní výzkum …more
Abstract:
The main goal of these thesis is to examine Barriers before entering long-term residential addiction treatment among injection drug users at middle age and older adulthood and try to find correspondence with psychological concepts of Self-Esteem and Self-Efficacy. The theoretical part brings perspective and description of terms associated with these subject matter. The empirical part presents qualitative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 1. 2017
  • Supervisor: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta