Mgr. Ondřej Jedlička

Diplomová práce

Bariéry před vstupem do dlouhodobé pobytové léčby závislostí u injekčních uživatelů návykových látek ve věkovém rozpětí střední a starší dospělosti v kontextu Self-Esteem a Self-Efficacy

Barriers before entering long-term residential addiction treatment among injection drug users at middle age and older adulthood - focused on Self-Esteem and Self-Efficacy
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo zmapovat bariéry před vstupem do dlouhodobé pobytové léčby závislostí u injekčních uživatelů návykových látek ve věkovém rozmezí střední a starší dospělosti a pokusit se nalézt možné souvislosti s psychologickými koncepty Self-Esteem a Self-Efficacy. Teoretická část přináší přehled a popis pojmů s tímto tématem spojených. V empirické části je představen kvalitativní výzkum …více
Abstract:
The main goal of these thesis is to examine Barriers before entering long-term residential addiction treatment among injection drug users at middle age and older adulthood and try to find correspondence with psychological concepts of Self-Esteem and Self-Efficacy. The theoretical part brings perspective and description of terms associated with these subject matter. The empirical part presents qualitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta