Bc. Jiří Navrátil, Ph.D.

Diplomová práce

Kritická teorie sociálních hnutí

Critical Theory of Social Movements
Anotace:
Práce se zabývá politickou teorií sociálních hnutí u tří klíčových představitelů Kritické teorie Frankfurtské školy. Jejím hlavním motivem je genealogie tzv. nových sociálních hnutí a analýza jejich vztahu ke staré (dělnické) levici v teoretických přístupech H. Marcuseho, J. Habermase a A. Honnetha. Způsob, jakým vysvětlují mobilizaci, povahu a politický potenciál sociálních hnutí je odvozen z jejich …více
Abstract:
Thesis deals with the political theory of social movements as formulated by three key thinkers of the Critical theory of Frankfurt School. The main theme consists in genealogy of so-called New Social Movements and in analysis of their relationship with Old (labour) Left in theoretical frameworks of H. Marcuse, J. Habermas and A. Honneth. Mode of their explanation of mobilization, nature and political …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Politologie