PhDr. Mgr. Zuzana Širmerová, Ph.D.

Doctoral thesis

Analýza čtenářských dovedností u žáků se specifickými poruchami učení

The analysis of reading skills of pupils with specific learning difficulties
Abstract:
Předkládaná práce představuje téma specifických poruch učení se zaměřením na dvě oblasti. V rámci výzkumného šetření je v první řadě podrobena analýze komunikační schopnost žáků se specifickými poruchami učení se zaměřením na úroveň jednotlivých jazykových rovin. Druhá část výzkumného šetření se zaměřuje na oblast porozumění čtenému textu žáků se specifickými poruchami učení Disertační práce je rozdělena …more
Abstract:
Present thesis deals with the topic of specific learning difficulties focused on two areas. Firstly is research targeted on analysis of communication of pupils with specific learning difficulties. Second research deals with reading comprehension in pupils with specific learning difficulties. Thesis is divided on two parts – theoretical and empirical. Theoretical part is summarizing the existing knowledge …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 10. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 11. 2015
  • Supervisor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D., prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta