Bc. Lenka Sedláčková

Diplomová práce

Účetní výkaznictví malých a středních podniků

Financial reporting of Small and Medium-sized Entities
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Účetní výkaznictví malých a středních podniků“ je charakterizovat způsob sestavování účetních závěrek malých a středních podniků v souladu s IFRS pro SME a se směrnicí č. 2013/34/EU a provést jejich srovnání. První kapitoly práce jsou teoretického charakteru a věnují se vymezení kategorie malých a středních podniků, problematice harmonizace účetnictví v Evropské unii, dále …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis “Financial reporting of Small and Medium-sized Entities” is to characterize the compilation of financial statements of small- and medium-sized enterprises in accordance with the IFRS for SME´s and Directive no. 2013/34 / EU and make comparisons. The first chapters are theoretical, and they are dedicated to the definitions of the category of small and medium-sized enterprises …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2016
  • Vedoucí: Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Oleksandra Lemeshko

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta