Eliška Rolníková

Bakalářská práce

Četnost zastávek a vliv na cestovní rychlost vzhledem k atraktivitě železniční osobní dopravy

FREQUENCY OF STOPS AND ITS IMPACT ON TRAVEL SPEED IN RELATION TO RAIL PASSANGER TRANSPORT ATRACTIVENESS
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá četností železničních zastávek. V práci jsou popsány dopravně technologické požadavky na zřízení železničních zastávek ve vztahu k dopravní obslužnosti území, metody modelující rozhodnutí o zastavení, popřípadě nezastavení spoje na dané zastávce a vliv tohoto rozhodnutí na jízdní řád. Dopad těchto rozhodnutí je analyzován na praktickém příkladu nově otevřené zastávky Havířov …více
Abstract:
The bachelor thesis solved the density of railway stops. This paper described demands on railway stops with relation on the transport services in defined area. The paper evaluate impact of time lose caused by use of the train stop by designate service or passenger lose caused by running through train stops by another train service. The impact of that step are analyzed on the real train stop Havířov …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Šustr

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rolníková, Eliška. Četnost zastávek a vliv na cestovní rychlost vzhledem k atraktivitě železniční osobní dopravy. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera