Bc. Martina Musilová

Diplomová práce

Obsahová a strukturální analýza českých učebnic dějepisu

Content and structural analysis of the Czech textbooks of history
Anotace:
Diplomová práce se zabývá školními učebnicovými řadami dějepisu pro 2. stupeň základních škol z hlediska jejich didaktické vybavenosti, míry obtížnosti textu a obsahové správnosti. Cílem práce bylo zjistit kvalitu současných učebnic dějepisu a podrobit je analýze výše uvedených komponentů, které jsou pro text učebnic klíčové. Při analýze učebnic bylo využito metodologického postupu Jana Průchy, který …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the history textbooks for elementary schools in terms of didactic equipment, complex text difficulty and content correctness of the textbooks. The aim of this thesis was to find out the quality of contemporary textbooks in connection with the mentioned constituents. Jan Prucha's writings were chosen as a basis for our thesis, because he was the only one who was interested …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Václav Ulvr

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Musilová, Martina. Obsahová a strukturální analýza českých učebnic dějepisu. Liberec, 2014. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN