Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.

Disertační práce

Estonský a finský illativ v pohledu kognitivní gramatiky

The Illative Case in Estonian and Finnish from the Perspective of Cognitive Grammar
Anotace:
Cílem disertační práce je poskytnout ujednocený a teoreticky ukotvený popis forem i významů estonského a finského illativu. Primárně se zaměřuje na popis alomorfie a potažmo popis finské a estonské morfologie s využitím kognitivně gramatických konceptů. Zároveň je cílem popsat jak formy, tak významy s využitím stejných teoretických východisek. V tomto ohledu se disertace opírá o práce Ronalda W. Langackera …více
Abstract:
The aim of the thesis is to offer a unified and theoretically grounded description of meaning and form of the illative case in Estonian and Finnish. The work is primarily focused on the description of allomorphy and the description of Estonian and Finnish morphology in terms of cognitive grammar. Its aim is also to provide a unified account of both forms and meanings using concepts of cognitive grammar …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc., prom. fil. Ivo Vasiljev, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta