Mgr. Veronika Wiednerová, Ph.D.

Disertační práce

Význam pohybových aktivit u seniorů z hlediska kompenzace funkčních poruch pohybového aparátu.

The importance of senior's physical activities from the perspective of functional disorders of locomotive apparatus.
Anotace:
Cílem disertační práce bylo posoudit vliv pravidelného pohybového programu na funkční stav pohybového aparátu u vybrané skupiny seniorů starších šedesáti let. Výzkumný projekt probíhal v domově pro seniory, Vychodilova v Brně. Pohybový program trval po dobu dvou let a byl realizován dvakrát týdně, v délce 60 minut. Zkoumaný soubor tvořilo celkem 27 seniorů, z toho bylo 25 žen a 2 muži. V naší práci …více
Abstract:
The goal of this dissertation was to assess the influence of regular physical activity on seniors’ functional condition of motoric apparatus at a selected group above the age of 60. The research programme took place in the Seniors’ House on Vychodilova Street in Brno. The motoric programme lasted for two years, two times a week for 60 minutes. The investigated group was composed of 27 seniors – 25 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc.
  • Oponent: prof. MUDr. Jan Novotný, CSc., prof. RNDr. Jarmila Riegerová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií