Mgr. Tereza Tretiníková

Bakalářská práce

Lingvistická analýza slovní zásoby tematického pole "Doprava a cestování" v současné ruštině (na pozadí češtiny)

Linguistic Analysis of Vocabulary in the Area of "Transportation and Travelling" in Contemporary Russian Language (against Czech Language Backround)
Anotace:
Bakalářská diplomová práce pod názvem „Lingvistická analýza slovní zásoby tematického pole „Doprava a cestování“ v současné ruštině (na pozadí češtiny)“ se zaměřuje na jazykovou analýzu slovní zásoby dané tematické oblasti dopravy a cestování. Cílem práce je shromáždění dostatečného množství lexikálních jednotek daného sémantického pole v současné ruštině, především excerpcí ruských internetových zdrojů …více
Abstract:
This paper named „Linguistic analysis of vocabulary in the area of „Transportation and travelling“in contemporary Russian language (against Czech language background)“ is focused on linguistic analysis of gathered material in the particular area. The aim of this work is to get adequate amount of lexikal material (500-600 words) by an excerption of Russian internet source oriented on tourism and travelling …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Ruský jazyk a literatura