Markéta FILOVÁ

Bakalářská práce

Product placement a jeho použití ve filmu

Product Placement and Its Use in the Movie
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce je zjištění skutečnosti, nakolik product placement ve filmu ovlivňuje nákupní chování spotřebitelů. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Hlavním úkolem teoretické části je seznámení s marketingovou komunikací. Velký důraz je pak kladen na pojem product placement, na jeho formy, historii, právní úpravu a jeho využití. Praktická část obsahuje vyhodnocení …více
Abstract:
The main aim of this bachelor thesis is to find out how much product placement in the mo-vie affect consumer´s shopping behavior. Thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The main aim of the theoretical part is to introduce marketing communication. The stress is then put on the term product placement, on it´s types, history, legislation and it´s use. The practical part includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013
Zveřejnit od: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Vaněk

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FILOVÁ, Markéta. Product placement a jeho použití ve filmu. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a ekonomika