Bc. Iva Procházková

Diplomová práce

Optimalizace celogenomové amplifikace pro účely preimplantační genetické analýzy

Optimisation of whole genome amplification for the purpose of preimplantation genetic analysis
Anotace:
Celogenomové amplifikace jsou metody, jež z malého množství DNA umožňují získat množství dostačující pro násedné analýzy s pokrytím celého genomu. Jsou využívány v různých oblastech molekulární genetiky, např. v nádorové genetice při analýze DNA jednotlivých malých subpopulací nádorových buněk, při studiu genetické informace nekultivovatelných organizmů nebo v případech, kdy je možné získat DNA pouze …více
Abstract:
Whole-genome amplifications are methods that enable to obtain sufficient amount of DNA from small amounts of samples for ongoing analyses with whole-genome coverage. They are used in various fields of molecular genetics, e.g. in tumor genetics when analysing DNA from individual small subpopulations of tumor cells, for studies of unculturable organisms or in cases when DNA from only few embryonic cells …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta