Jakub Mandrysz

Bachelor's thesis

Přínosy konceptu Service Worker ve webových prohlížečích

Benefits of a Service Worker Concept for Web Browsers
Abstract:
Závěrečná práce je určena pro webové vývojáře zabývající se push notifikacemi a tvorbou webu pro offline použití a prací s cache. Jejím cílem je ověřit na případové studii vhodnost experimentální technologie Service Worker pro upozorňování uživatelů ve webovém prostředí. Práce porovnává jednotlivé technologie, jako např. Web Worker, Shared Worker, WebSocket a Service Worker. Uvádí přínosy a zápory …more
Abstract:
The audience of this bachelor thesis are web developers interested in push notifications, creating offline-friendly websites and cache implementation. The goal of this thesis is, using a case study, verify how significant Service Worker, the experimantal technology, is to web browser users. The thesis compares individual technologies, such as Web Workers, Shared Workers, WebSockets and Service Workers …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jan Mach, Ph.D.
  • Reader: Martin Trčka, Mgr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

University of Entrepreneurship and Law

University of Entrepreneurship and Law

Bachelor programme / field:
Business Administration / Applied informatics

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.