Theses 

Řízení o přestupcích úseku dopravy se zaměřením na přestupky spáchané pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky – Bc. Tomáš Kouřil

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tomáš Kouřil

Bakalářská práce

Řízení o přestupcích úseku dopravy se zaměřením na přestupky spáchané pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky

Proceedings for Offenses Transport with a Focus on Offense Driving Under the Influence of Alcohol or Other Addictive Substances

Anotace: Cílem práce „Řízení o přestupcích úseku dopravy se zaměřením na přestupky spáchané pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky“ by mělo být osvětlení činnosti a postup Policie ČR při zjištění výše uvedeného přestupku. Dále budou vysvětleny metody, které jsou v České republice používány k odhalení a potvrzení přítomnosti alkoholu, nebo jiné návykové látky v krvi. Současně bych chtěl popsat vliv alkoholu nebo jiné návykové látky, na schopnosti řidiče, podle zjištěné výše látky obsažené v krvi. V práci dále bude popsán postup správního orgánu od převzetí oznámení o spáchání uvedeného přestupku až po vypracování rozhodnutí. Budou vysvětleny pojmy týkající se této problematiky a uvedeny právní normy a metodické pokyny zabývající touto oblastí.

Abstract: The aim of the thesis „The offense proceedings in traffic with the focus on legal offenses committed under the influence of alcohol or other addictive substances" should be a specification of activies and procedures of The Police of the Czech Republic in the findings of the above mentioned offense. The methods that are used to detect and confirm the presence of alcohol or other addictive substances in the blood in the Czech Republic will be explained in the thesis. I would like to describe the influence of alcohol or other addictive substances on the ability of the driver too, according to the detected amount of the substance in the blood. The thesis will also describe how the administrative authorities proceed from the announcement of committed offense to the judgment. There will be explained the regulations regarding this issue and set out the legal standards and guidelines dealing with this topic. Finally,

Klíčová slova: Alkohol, omamná látka, přestupek, správní řízení, jízda pod vlivem alkoholu.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 23:37, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz