RNDr. Milan Čermák

Disertační práce

Stream-Based IP Flow Analysis

Stream-Based IP Flow Analysis
Anotace:
Monitorování a analýza síťového provozu hrají klíčovou roli při zajištění správného fungování a kyberbezpečnosti sítě, poskytovaných služeb a jejich uživatelů. Nicméně, jak roste komplexita internetových služeb a narůstá rychlost a objem přenášených dat, tak současné způsoby monitorování a analýzy sítového provozu přestávají být dostačující. Tento problém se projevuje zejména v případě vysokorychlostních …více
Abstract:
Network traffic monitoring and analysis are of utmost importance to ensure proper management and cybersecurity of the network, its services, and users. Nevertheless, as the complexity of Internet services, transmission speed, and data volume increases, current approaches cease to be sufficient, especially within high-speed and large-scale networks such as backbone, enterprise, or cloud networks. In …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 12. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D.
  • Oponent: Assoc. Prof. Elias Bou-Harb, Ph.D., Assoc. Prof. Anna Sperotto, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika (čtyřleté) / Počítačové systémy a technologie

Práce na příbuzné téma