Kateřina LUNDOVÁ

Bakalářská práce

Základní antropometrické parametry dětí předškolního věku

Basic anthropometric parameters of preschool children
Anotace:
Výzkumů, zabývajících se tělesnou výškou a hmotností dospělých a dětí školních, existuje celá řada. Tato bakalářská práce se však zaměřuje na základní antropometrické parametry předškolních dětí, jelikož poslední celonárodní výzkum týkající se takto starých dětí je 6. CAV pocházející z roku 2001. Cílem této studie bylo provést analýzu a zhodnotit vývoj tělesné výšky, hmotnosti a BMI běžné populace …více
Abstract:
There are a number of researches on the height and weight of adults and school children. This bachelor thesis, however, focuses on the basic anthropometric parameters of preschool children, since the latest nationwide research on such old children is the 6th CAV dating from 2001. The aim of this study was to analyze and evaluate the development of body height, weight and BMI of the general population …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LUNDOVÁ, Kateřina. Základní antropometrické parametry dětí předškolního věku. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy