Veronika KOSTKOVÁ

Diplomová práce

Právní prostředky ochrany před hlukem

Legal Instruments of Protection Against Noise
Anotace:
Cílem mé diplomové práce je podat ucelený přehled o právních prostředcích ochrany před hlukem. Práce se zaměřuje jak na vymezení hluku a jeho účinků na lidské zdraví tak práva, která jsou hlukem dotčena. Dále přináší systematický přehled jak evropské tak i české legislativy upravující problematiku hluku a možnosti ochrany a obrany veřejnosti.
Abstract:
The main aim of the thesis is the detailed analysis of the legal remedies applied for the purpose of protection against noise. The thesis concerns both the definition of noise - particularly its impact on human health - and laws which are contradicted to noise extension. Furthermore the thesis provides the reader with the systematic overview of both European and Czech legislation aiming the protection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2012
Zveřejnit od: 29. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOSTKOVÁ, Veronika. Právní prostředky ochrany před hlukem. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 29. 3. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses v92ymc v92ymc/2
10. 4. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
10. 4. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.