Bc. Lukáš JIRÁNEK

Bakalářská práce

Analýza zabezpečení kvality výrobního procesu metodou FMEA a QAM

Analysis of quality controlling of production process by FMEA and QAM methods.
Anotace:
V této bakalářské práci jsou uvedeny principy a teoretické základy týkající se problematiky řízení jakosti v organizaci. Na dalších stranách teoretické části práce je detailní popis analýzy FMEA a metody QAM. Tyto nástroje řízení jakosti jsou v praktické části aplikovány na proces proudové montáže držáku uhlíků.
Abstract:
In this bachelor thesis are stated principles a theoretical basics concerning the questions of quality controlling in organisations. On the following pages of theoretical part there is a minute description of FMEA analysis and QAM method. These quality controlling tools are applied on the process of assembly line for carbon segments holder.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2007
Zveřejnit od: 31. 5. 2007
Identifikátor: 5399

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2007
  • Vedoucí: Ing. Dana Shejbalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JIRÁNEK, Lukáš. Analýza zabezpečení kvality výrobního procesu metodou FMEA a QAM. Zlín, 2007. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 05. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 5. 2007 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.