Mgr. Jana Bechyňáková

Bakalářská práce

Integrace dítěte s diagnózou vývojová dysfázie do základní školy

Anotace:
ANOTACE Bechyňáková, Jana. Integrace dítěte s diagnózou vývojová dysfázie do základní školy, bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2006. s. 48. Obsahem bakalářské práce je pojednání o vývojové dysfázii, integraci dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a pozorování dítěte s vývojovou dysfázií.
Abstract:
Bechyňáková, Jana. Integratio of child with evolutionary dysphasia into basic school, Backelor work. Brno: Pedagogical Fakulty of Masary Univetsity, 2006. 48 p. The contain of the thesis describes an evolutionary dysphasia, integration of a children and pupils with specifical education needs into skools and observing of a child with evolutionary dysphasia. Keywords: evolutionary dysphasia, integration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2006
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta