Bc. Martin SIKORA

Master's thesis

Zhodnocení vývoje radioaktivního znečistění toku a údolní nivy Ploučnice

The evaluation of radioactive contamination of the Ploučnice River and floodplain
Anotácia:
Práce se věnuje zhodnocení vývoje radioaktivního znečištění údolní nivy Ploučnice. Při terénním měření na třech lokalitách ve středním přirozeně meandrujícím úseku toku s nízkým spádem byla analyzována povrchová vrstva sedimentů údolní nivy in situ analýzou pomocí přenosného rentgenového fluorescenčního (XRF) spektrometru. Ověření správnosti in situ analýzy pomocí kalibrovaného laboratorního přístroje …viac
Abstract:
The Thesis deals with evaluation of the radioactive contamination of the Ploučnice River floodplain. The survey took place in three areas in the middle reach with low gradient naturally meandering channel. The surface layer of floodplain sediments was analysed in situ by means of portable X-ray fluorescence (XRF) spectrometer. Its accuracy was successfully verified by a calibrated laboratory spectrometer …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 11. 2015
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SIKORA, Martin. Zhodnocení vývoje radioaktivního znečistění toku a údolní nivy Ploučnice. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí