Bc. Veronika Nečasová

Diplomová práce

Spektrofotometrické a potenciometrické stanovení disociačních konstant cytostatika bosutinibu regresní analýzou

Spectrophotometric and potentiometric determination of dissociation constant of anti-tumor drug bosutinib using regression analysis
Anotace:
Kombinací potenciometrické a spektrofotometrické indikace při pH-titraci multiprotického cytostatika bosutinibu u stanovení protonačních konstant byly porovnány výsledky dvou instrumentálních metod. Cytostatikum bosutinib slouží k léčbě pacientů trpících pozitivní chronickou myeloidní leukémií. Léčivo vykazuje čtyři protonovatelná místa v rozmezí pH 2-11, kde dvě z nich jsou dobře oddělené, čili vykazují …více
Abstract:
A combination of potentiometric and spectrophotometric indication at pH-titration multiprotic cytostatics Bosutinib for determining protonation constants were compared to the results of two instrumental methods. Cytostatic Bosutinib treats patients with positive chronic myeloid leukemia. The medicament exhibits four protonatable sites in the pH range 2 to 11, where two of them are well separated, as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nečasová, Veronika. Spektrofotometrické a potenciometrické stanovení disociačních konstant cytostatika bosutinibu regresní analýzou. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická