Lucie STAŇKOVÁ

Bakalářská práce

Vliv ostatních parametrů (PT, aPTT, Fbg: Clauss) na délku uzavíracího času měřeného na přístroji PFA 100 s použitím cartridge s epinefrinem a kolagenem u pacientů léčených acetylsalicylovou kyselinou

The Influence of other Variables (PT, aPTT, Fbg: Clauss) on the Duration of Measured Closure Time on the PFA 100 Apparatus with the Usage of Cartridge with Epinephrine and Collagen in Patients Treated by Acetylsalicylic Acid
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo po teoretické stránce především komplexně popsat proces hemostázy, která je klíčová pro pochopení všech laboratorních testů sloužících k vyšetření patologií tohoto složitého procesu. Vrozené či získané defekty primární hemostázy můžeme dnes diagnostikovat pomocí přístroje PFA-100, který simuluje in vitro adhezi a agregaci trombocytů. Používá se také pro kontrolu účinku …více
Abstract:
The aim of this thesis was on theoretical level to describe in comprehensive way the process of haemostasis that is a key for understanding all laboratory tests for the treatment of pathology of such complex process. Nowadays we can diagnose the congenital and acquired defects of primary haemostasis by the PFA-100 device that simulates adhesion and aggregation of platelets in vitro. It is also used …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011
Zveřejnit od: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: MUDr. Cecília Bodzásová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STAŇKOVÁ, Lucie. Vliv ostatních parametrů (PT, aPTT, Fbg: Clauss) na délku uzavíracího času měřeného na přístroji PFA 100 s použitím cartridge s epinefrinem a kolagenem u pacientů léčených acetylsalicylovou kyselinou. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta