Theses 

Etika v podnikání – Ing. Viet Anh Vu

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Viet Anh Vu

Bakalářská práce

Etika v podnikání

Ethics in Business

Anotace: Tato závěrečná práce se zabývá „Etikou v podnikání“. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám etikou v podnikání, metody a nástroji v etice, vývojem etiky a odlišnostmi v přístupu k etice v různých kulturách. V aplikační části použiji metodu dotazníkového šetření a cílem bude zjistit úroveň etiky ve vietnamské komunitě a v případě potřeby navrhnout doporučení na její zlepšení.

Abstract: This dissertation work is concerned with "business ethics". The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with business ethics, methods and tools in ethics through development of ethics and various approaches to ethical issues in different cultures. In the application part the method of survey questioning is used with aim to identify the level of ethics in the Vietnamese community and, if necessary, propose recommendations for its improvement.

Klíčová slova: Etika, podnikatelská etika, nástroje podnikatelské etiky, etické chování, etický kodex, etické prostředí, dotazníkové šetření

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Eva Matoušková
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 23:24, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz