Ing. Hana Kudrnová

Master's thesis

Vzdělávací projekt ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR

Financial support of education project from European Social Fund and State Budget resources
Abstract:
Ve své diplomové práci se zabývám politikami Evropské unie, Evropským sociálním fondem a operačními programy, přičemž nejpodrobněji zde charakterizuji Operační program Praha – Adaptabilita. Na tento operační program je kladen největší důraz proto, že praktická část je věnována projektu zavedení e-learningu na Vysoké škole finanční a správní o.p.s., který je podán právě v tomto programu. Tento projekt …more
Abstract:
In my diploma work I deal with EU policies, European Social Fund and the operational programmes, whereas the operational programme Praha – Adaptability has been characterized in details. There has been put the biggest emphasis on this operational programme, because the practical part has been devoted to introduce the E-learning Plan in to the University of Financial and Administrative o.p.s., which …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2009
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
  • Reader: Mgr. Lenka Omelková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní