Alžběta Konečná

Bakalářská práce

Nový cirkus na české divadelní scéně

The New Circus in the Czech theatre scene
Anotace:
Inspirací pro vznik této bakalářské práce je rozkvět žánru nového cirkusu, který potvrzuje narůstající množství artistů, uměleckých skupin a samotných produkcí nového cirkusu v České republice. Jednotlivé kapitoly bakalářské práce jsou rozděleny do tří částí. První část je zaměřena na historický vývoj nového cirkusu v Evropě se zaměřením na rozvoj žánru v České republice. Vymezuje terminologii práce …více
Abstract:
The inspiration for this bachelor's thesis is the heyday of contemporary circus. This heyday is confirmed by the rising number of artists, artistic groups, and contemporary productions within the Czech Republic. Individual chapters of the thesis are divided into three parts. The first part is focused on the historical development of the contemporary circus in Europe with a focus for the development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2019
  • Vedoucí: MgA. Dagmar Bednáriková
  • Oponent: MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/s6cir/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management