Jan Svitlík

Disertační práce

Earnings Management and Firms’ Behavior During the Global Financial Crisis: Comparative Analysis of Selected Common Law and Civil Law Countries

Řízení zisku a chování firem v období globální finanční krize: komparativní analýza vybraných států zvykového a kontinentálního práva
Anotace:
Disertační práce se zabývá chováním firem v období globální finanční krize (2008-2009) ve Velké Británii, zástupci států zvykového práva, Německu a České republice, zástupcích států kontinentálního práva. Výzkum je prováděn na období 2006-2011. Hlavním zaměřením práce je řízení zisku (earnings management), nicméně celá řada analýz je věnována také rentabilitě, zadluženosti a míře zdanění firem. Teoretická …více
Abstract:
The dissertation deals with firms’ behavior during the global financial crisis (2008-2009) in the UK, the common law representative, Germany and the Czech Republic, the civil law representatives. Period of 2006-2011 is investigated. Earnings management of companies is primary focus of the research; nevertheless, multiple analyses regarding profitability, leverage and taxation characteristics of companies …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 11. 2018
  • Vedoucí: Marcela Zárybnická Žárová
  • Oponent: David Procházka, Miloš Tumpach

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75086