Mgr. Ing. Iva Dolejšová

Diplomová práce

Finanční krize v USA a její dopad na evropské trhy

The financial crisis in the U.S. and its impact on European markets
Anotace:
Předmětem diplomové práce je analýza dopadů finanční krize v USA na evropské trhy a ekonomiku vybraných států a návrh možností, jak tuto krizi řešit. Práce je rozdělena na pět kapitol. V první kapitole teoreticky popisuji model novodobé finanční krize. V následující části pak pro lepší pochopení dané problematiky rozebírám příčiny, které vedly ke vzniku krize. Ve třetí kapitole se věnuji popisu propuknutí …více
Abstract:
The object of the diploma thesis is the analysis of USA financial crisis impacts on the European markets and economics of chosen countries and proposal of possible solutions how to resolve the crisis. The thesis is divided into five chapters. The first chapter deals with theoretical description of modern financial crisis model. The next part, for better understanding of given subject, describes the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Boris Šturc, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta