Bc. Tomáš Kačírek

Master's thesis

Pracovní listy pro žáky oboru zedník

Worksheets for the students of bricklayer
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou edukačních materiálů tzv. pracovních listů pro žáky prvního ročníku učebního oboru zedník na Střední škole železniční, technické a služeb v Šumperku. Při vytváření pracovních listů jsem vycházel z informací, které jsem nashromáždil v průběhu mé pedagogické praxe pro účely instruktáží v předmětu odborný výcvik Smyslem této práce je napomoci nejen žákům se zorientovat …more
Abstract:
This dissertation deals with issues connected to educational materials so called working lists for first year of bricklayer training on Railway, technical and services colledge in Šumperk. Making of working lists was crucially affected by information and experience that I gathered during my teaching practice in vocational training. The purpose of this dissertation is not only to help pupils to orientate …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 5. 2015
  • Supervisor: Ing. Jan Děcký
  • Reader: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.