Bc. Tomáš Kačírek

Master's thesis

Pracovní listy pro žáky oboru zedník

Worksheets for the students of bricklayer
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problematikou edukačních materiálů tzv. pracovních listů pro žáky prvního ročníku učebního oboru zedník na Střední škole železniční, technické a služeb v Šumperku. Při vytváření pracovních listů jsem vycházel z informací, které jsem nashromáždil v průběhu mé pedagogické praxe pro účely instruktáží v předmětu odborný výcvik Smyslem této práce je napomoci nejen žákům se zorientovat …viac
Abstract:
This dissertation deals with issues connected to educational materials so called working lists for first year of bricklayer training on Railway, technical and services colledge in Šumperk. Making of working lists was crucially affected by information and experience that I gathered during my teaching practice in vocational training. The purpose of this dissertation is not only to help pupils to orientate …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2015
  • Vedúci: Ing. Jan Děcký
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.