Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D.

Doctoral thesis

České politické strany a jejich percepce evropského federalismu. Evropská integrace a politické strany v České republice

Czech political parties and their perception of European federalism. European integration and political parties in the Czech Republic
Abstract:
Dizertační práce České politické strany a jejich percepce evropského federa-lismu. Evropská integrace a politické strany v České republice se soustředí na analýzu vztahu českých politických stran k otázce evropského federalismu jako dílčího aspektu evropské integrace. Text je rozčleněn do čtyř částí. První část Evropský federalismus se soustředí na pojem federalismus; popisuje modely evropské integrace …more
Abstract:
The doctoral thesis Czech political parties and their perception of European federalism. European integration and political parties in the Czech Republic focuses on analysis of Czech political parties attitudes to the issue of European federalism as one of aspects of the European integration. The text is structured in four chapters. The first part European federalism concentrates on the term federalism …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 11. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 12. 2006
  • Supervisor: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií