Marcela ČMEJLOVÁ

Bakalářská práce

Trestná činnost dětí mladších patnácti let v regionu Ústecka : ( požadavky zák.č. 218/2003Sb. v kontextu platné právní úpravy.Criminal activity of children under the age of 15 in the region of Ústi nad Labem :( punishability under the law No.218/2003 collection of laws wording of additional changes and amendments).

Criminal activity of children under the age of 15 in the region of Ústi nad Labem : ( punishability under the law No.218/2003 collection of laws wording of additional changes and amendments)
Anotace:
Současná právní úprava trestání dětí mladších 15 let vyšla z podnětu odborníků, specialistů pro práci s mládeží. A to jako reakce na selhávající rodinné prostředí na straně jedné a rostoucí vliv nejbližšího sociální okolí na kriminální projevy dětí na straně druhé. Existuje taxativní výčet sankcí, které lze dle platné právní úpravy dětem soudy pro mládež uložit. Záměrem této práce je ozřejmit dopad …více
Abstract:
The current legal regulations concerning criminal prosecution of children under the age of 15 arised from the suggestions of experts and consultants that cooperate with young people. There is a reaction on failed family background on one side and the increasing influence of the immediate social vicinity with a criminal inclination of children on the other side.There is a tax enumeration of penalty …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Petr Matoušek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
http://arl.ujep.cz/