Marcela ČMEJLOVÁ

Bachelor's thesis

Trestná činnost dětí mladších patnácti let v regionu Ústecka : ( požadavky zák.č. 218/2003Sb. v kontextu platné právní úpravy.Criminal activity of children under the age of 15 in the region of Ústi nad Labem :( punishability under the law No.218/2003 collection of laws wording of additional changes and amendments).

Criminal activity of children under the age of 15 in the region of Ústi nad Labem : ( punishability under the law No.218/2003 collection of laws wording of additional changes and amendments)
Abstract:
Současná právní úprava trestání dětí mladších 15 let vyšla z podnětu odborníků, specialistů pro práci s mládeží. A to jako reakce na selhávající rodinné prostředí na straně jedné a rostoucí vliv nejbližšího sociální okolí na kriminální projevy dětí na straně druhé. Existuje taxativní výčet sankcí, které lze dle platné právní úpravy dětem soudy pro mládež uložit. Záměrem této práce je ozřejmit dopad …more
Abstract:
The current legal regulations concerning criminal prosecution of children under the age of 15 arised from the suggestions of experts and consultants that cooperate with young people. There is a reaction on failed family background on one side and the increasing influence of the immediate social vicinity with a criminal inclination of children on the other side.There is a tax enumeration of penalty …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 1. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2009
  • Supervisor: Mgr. Petr Matoušek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
http://arl.ujep.cz/