Mgr. Natália Lesičková

Bakalářská práce

Vplyv inštitucionalizácie na seniorov

The impact of institutionalization on seniors
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the issue of the impact of institutionalization on seniors living in a retirement home. Data collection was carried out in the form of qualitative research, through recorded interviews of own design. It has been found that institutional care is, on the one hand, a restriction of living space ar activities for seniors and, on the other hand, it provides thm with security …více
Abstract:
Bakalárska práca je zameraná na problematiku vplyvu inštitucionalizácie na seniorov žijúcich v domove dôchodcov. Zber dát bol realizovaný formou kvalitatívneho výskumu, prostredníctvom nahrávaných rozhovorov vlastnej konštrukcie. Bolo zistené, že inštitucionálna starostlivosť predstavuje pre seniorov na jednej strane obmedzenie životného priestoru či aktivít, na druhej strane im prináša istotu v podobe …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Andrea Menšíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra