Mgr. Veronika Vargová, Ph.D.

Disertační práce

Oxidace a redukce proteinů na elektricky nabitých površích

Oxidation and reduction of proteins on the electrically charged surfaces
Abstract:
Fast progress in proteomics and biomedicine requires new methods of protein analysis. Many various analytical techniques are used for characterization of proteins, and also for diagnostics purposes in biomedicine. Electrochemistry represents another interesting method in protein analysis. In recent decades, the electrochemistry of proteins was focused mainly on conjugated proteins containing redox …více
Abstract:
Rychlý pokrok v biomedicíně a genomice vyžaduje nové metody analýzy proteinů. V dnešní době se používá velké množství analytických metod pro charakterizaci proteinů a také v biomedicíně pro diagnostické účely. Elektrochemie představuje další zajímavou metodu v proteinové analýze. V posledních desetiletích byla elektrochemie bílkovin soustředěna především na konjugované bílkoviny obsahující redoxně …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2015
  • Vedoucí: prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc.
  • Oponent: doc. Ing. Jan Vacek, Ph.D., Ing. Bohdan Josypčuk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Fyzika (čtyřleté) / Biofyzika

Práce na příbuzné téma