Ing. David Šálek

Diplomová práce

Reálné opce v energetice

Real options in energy production
Anotace:
Abstrakt Základním cílem této diplomové práce je představit moderní přístup hodnocení investic, který je založený na teorii reálných opcí. Tato teorie vychází z finančních opcí, kde opce představují právo, nikoliv však povinnost provést v budoucnu určitou transakci za pevně stanovených podmínek. Reálné opce v tomto konceptu představují příležitosti, které můžeme zohlednit při plánování investice. Pro …více
Abstract:
Abstract Main purpose of this thesis is introducing modern technique of investment evaluation, which is based on real options theory. This theory is related to financial options, where options represent the right, but not obligation, to make in future some transaction with firmly arranged terms. Real option in this concept represents opportunities, where is possible to take into account planning future …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance