Theses 

Porovnání frameworků Grails(Groovy) a Nette(PHP) pro rychlý vývoj webových aplikaci – Jiří Frank

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jiří Frank

Diplomová práce

Porovnání frameworků Grails(Groovy) a Nette(PHP) pro rychlý vývoj webových aplikaci

Comparison of rapid development frameworks Nette(PHP) and Grails(Groovy)

Anotace: Tato práce se zaměřuje na srovnání frameworků pro rychlý vývoj aplikací Nette a Grails. Tohoto hlavního cíle je dosaženo stručným popisem obou jazyků (PHP, Groovy) a frameworků. Dále pak definováním poměrně komplexní sady kritérií pro samotné srovnání. Na základě těchto kritérií jsou pak oba frameworky porovnávány. Poslední částí je vývoj identické aplikace v obou prostředích, díky kterému je možné učinit srovnání i z ryze praktického hlediska. Přínos práce spočívá jednoznačně v poměrně zevrubném porovnání platforem Nette (PHP) a Grails (Groovy), které může posloužit jako základ pro rozhodování, jakou platformu pro vývoj nové aplikace zvolit. Srovnání jako takové může být využito i jako informace o tom, na co si dát při vývoji pozor, co programátorovi usnadní práci či naopak znepříjemní nebo znesnadní život, zejména v kontrastu s tím, co nabízí konkurenční platforma.

Abstract: This thesis aims on comparison of rapid development frameworks Nette and Grails. Main objective of this paper is achieved by brief description of both languages (PHP, Groovy) and frameworks. Next is defined relatively complex set of criteria for comparison itself. Frameworks are then compared based on this set. Last part is development of the identical application on both platforms, thanks to which the practicle comparison may be done. The main contribution of this work is in comprehensive comparison of platforms Nette (PHP) and Grails (Groovy), which may be used for making decision about which platform to take for a development of new application. Comparision of course may serve like an information about that what developer should keep an eye on, what can make life easier or harder especially in contrast with that what offers concurent platform.

Klíčová slova: Nette, RAD, framework, Groovy, kritéria, Grails, PHP, porovnání, dynamický jazyk

Keywords: dynamic language, RAD, Grails, Groovy, Nette, PHP, framework, comparison, criteria

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Jarmila Pavlíčková
  • Oponent: Vladimír Oraný

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35808


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 02:59, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz