Bc. David Schimmel

Master's thesis

Indicators and Measures on Test Effort and Test Progress

Indicators and Measures on Test Effort and Test Progress
Abstract:
Tato diplomová práce analyzuje současný stav v oblasti test managementu, a souvisejících metrik a ukazatelů, s důrazem na vynaložené úsilí a průběh testování. Na základě výsledků analýzy a identifikovaných potřeb zainteresovaných osob jsou definovány metriky a ukazatele, které jsou následně implementovány ve formě prototypu. Navržené metriky a ukazatele jsou vyhodnoceny za použití reálných dat a zpětné …more
Abstract:
This master's thesis analysis the state of the art and state of the practice regarding test management related indicators and measures with emphasis on the test effort and test progress. Based on the results of the analysis and identified information needs of relevant stakeholders, indicators and measures around the test management process are defined, and implemented in the form of a prototype. The …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 1. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 2. 2013
  • Supervisor: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Reader: Vladimír Čech

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering