Bc. David Schimmel

Diplomová práce

Indicators and Measures on Test Effort and Test Progress

Indicators and Measures on Test Effort and Test Progress
Anotace:
Tato diplomová práce analyzuje současný stav v oblasti test managementu, a souvisejících metrik a ukazatelů, s důrazem na vynaložené úsilí a průběh testování. Na základě výsledků analýzy a identifikovaných potřeb zainteresovaných osob jsou definovány metriky a ukazatele, které jsou následně implementovány ve formě prototypu. Navržené metriky a ukazatele jsou vyhodnoceny za použití reálných dat a zpětné …více
Abstract:
This master's thesis analysis the state of the art and state of the practice regarding test management related indicators and measures with emphasis on the test effort and test progress. Based on the results of the analysis and identified information needs of relevant stakeholders, indicators and measures around the test management process are defined, and implemented in the form of a prototype. The …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: Vladimír Čech

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace